SGK Bakmakla Yükümlü Kişilerin Hakları Nelerdir ?

SGK vasıtası ile bakmakla yükümlü insanların hakları nelerdir?

Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1),

 (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkralarının dışında kalan umumi sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı sebebiyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

 

Eşi, 18 yaşından büyük, idadi ve dengi öğrenimi veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek tahsil görmesi şeklinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu kuruluş sağlık Kurulu sebebi ile tespit edilen evli olmayan çocukları,

 

SGK Bakmakla Yükümlü Kişilerin Hakları Nelerdir ?
SGK Bakmakla Yükümlü Kişilerin Hakları Nelerdir ?

Geçiminin umumi sağlık sigortalısı sebebi ile sağlandığı beyan edilen, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve başka çocuklarından sıhhat yardımı almayan anne ve babası,

 

GSS genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacaktır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bakmakla yükümlü olduğu kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak tedavi yardımlarından yararlanmaya devam edeceklerdir. 6111 sayılı Kanunda kız çocukları için değişiklik yapılarak, kız çocuklarının durum değişikliğinden sonra da anne ve babalarından sağlık yardımı almalarına olanak tanınmıştır.

lakin bu Kanundan önce kamu idarelerinde çalışan memurların erkek çocukları, durum değişikliği olmadan 25 yaşına kadar herhangi bir şart aranmaksızın sağlık yardımlarından yararlandırılacaklardır. durum değişikliği olan erkek çocukları, hal değişikliğinden sonra bu Kanunun hükümlerine tabi olarak sıhhat yardımlarından yararlandırılacaklardır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa umumi sıhhat sigortalısı olanların bakmakla yükümlü bulunduğu çocukları, bu Kanunun hükümlerine tabi olarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaklardır.

kelime sayısı: 253

Benzer Gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir